Ifølge Sjømatrådets oppsummering av januarmåneden utgjorde oppdrettstorsken 30 prosent at Norges samlede eksport av fersk torsk, målt i volum. Målt i verdi utgjorde oppdrettet torsk 26 prosent av totalen.

Sammenlignet med fjorårets januarmåned har oppdrettstorsken økt med hele 62 prosent, til 1 051 tonn, noe som utgjør en verdi på 59 millioner kroner.

Den samlede eksporten av fersk torsk var i januar 3 506 tonn fersk, der den villfangede torsken sto for 2 455 tonn. Eksportverdien fra villfisken var på 170 millioner kroner.

Verdifall

Ifølge sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd falt verdien av januar-eksporten av torsk med 8 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Volumet falt med 7 prosent.

Danmark, Spania og Nederland var de største markedene for fersk torsk i januar

- Mens transittlandet Danmark er største destinasjon for villfanget torsk, med over 80 prosent av eksportvolumet, er Spania største destinasjon for oppdrettstorsk. 40 prosent av volumet ender i dette markedet, sier Brækkan.

God start på skreisesongen

Norges eksport av skreimerket torsk i januar endte på 601 tonn, en vekst i volum på 34 prosent sammenlignet med i fjor.

Verdien ble 50 millioner kroner, noe som er en økning på 13 millioner kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med januar i fjor

- Hele 25 prosent av det totale eksportvolumet av fersk villfanget torsk var skrei i januar. Andelen skrei har aldri vært høyere i en enkeltmåned, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Også for skreien var det Spania som hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 6 millioner kroner. Det er en økning fra 500 000 kroner i januar i fjor.

Eksportvolumet til Spania endte på 89 tonn, sammenlignet med kun 6 tonn i fjor.

- Mens fjorårets skreisesong fikk en treg start grunnet mye uvær og lite tilgang på skrei, har årets sesong startet betydelig sterkere her i Spania. Vi opplever stor interesse for skreien ute i markedet, og det er gledelig å se at sesongen har fått en så god start, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik.