God plass kommer godt med når det er mye fisk. Men også når det går nedover er det godt å ha plass, for nå handler det om å ta godt vare på biproduktene, sier fiskekjøper Erling Santi Falch.

- Vi har salta og produsert mer enn før. Det som skjer når vi får mindre fisk er at alle blir bedre på å utnytte varene, og ikke minst alle biproduktene. For eksempel å sukkersalte rogna sjøl istedenfor å sende den fra seg, sier Falch.

I tillegg til saltfiskproduksjon og sukkersaltilng av rogna har de skåret kjaker og saltet rygger fra flekkinga. Og ikke minst har selskapet investert i eget ensilasjeanlegg for å nyttiggjøre seg av restråstoffet.

Istedenfor å sende fra seg restråstoffet tar nå Saga Fisk hånd om slog-ensileringen selv. Foto: Dina Gjertine Svendal Kleiven

Fornøyde, tross alt

Saga Fisk AS har denne sesongen kjøpt fisk i både Henningsvær, Laukvik og Svolvær. 1 100 tonn er landet i Henningsvær, mens 350 er tatt på land i Laukvik og 360 tonn i Svolvær.

- Kvantumet i år er lite, men samtidig som forventa ut fra kvotene. Henningsvær er nå hovedanlegget, så vi styrer de store båtene dit så godt det lar seg gjøre. Alt i alt har det ikke gått så verst, vi har økt saltfiskproduksjonen til Portugal og det er lønnsomt. Vi har også hatt ei bra ferskpakking som også er lønnsom, slik at vi har fått et bedre resultat per kilo. Så vi er fornøyde med sesongen, oppsummerer Falch.

Hoder som ellers ville blitt tørket for Nigeria har det i år blitt produsert kjaker til Portugal av. Foto: Dina Gjertine Svendal Kleiven

Fører til økt foredling

Lavere kvoter får mye fokus for tida, men samtidig mener Falch at det bidrar til mer innsats for å skape verdier.

- Det som er bra, er at det lave kvantumet fører til at alt blir bedre utnytta. Vi kaster ikke et gram lengre, og vi får gode anvendelser for det. Dette kompenserer noe for kvantumsnedgangen.

Feirer avslutningen

Den nye produksjonshallen har vært under bygging det siste året, og representerer en investering rundt 25 millioner kroner. Nybygget har en grunnflate rundt 570 kvadrat, og rommer kjølelager og produksjonsareal i første etasje, samt emballasjelager og tørrfisklager i andre etasje

De siste månedene har vært sterkt preget av byggeprosessen, men til helga er det tid for feiring, og Falch har budt inn arbeidsfolket og andre involverte til fest for å feire både nybygget og sesongavslutninga.

Saltfisk til modning i det nye kjølelageret. Foto: Dina Gjertine Svendal Kleiven