Det kan få store positive ringvirkninger for miljøet. Store mengder karbon kan nemlig lagres i tang, tare og ålegress langs hele norskekysten. 30 millioner tonn karbon er lagret der i dag, og mengden kan økes.

Enormt område

Forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har funnet at tareskog årlig kan lagre karbon i like store mengder som skogsjord.

Marine naturtyper, som tang, tare og ålegress gjenskaper hvert år sin egen vekt i nytt materiale.

Produksjonen er på størrelse med den vi finner i tropiske regnskoger. Tareskogen utgjør et enormt område langs Norskekysten, fra Skagerrak i sør til Barentshavet i nord. Dette er et område på størrelse med Vest-Agder fylke.