Enkelte båter har avsluttet sitt fiske i råfisklagets område, enten fordi de er leie av å vente på bedre vær, eller noen har vært i fiske i lang tid og tar en velfortjent ferie før ny sesong starter på nyåret. I uke 48 hadde Norges Råfisklag en totalomsetning på 79,6 mill kroner, som er 32 mill kr ned sammenlignet med uka før.

Mindre fryst fisk

Kraftig reduksjon i omsetningen fra norske båter, både som følge av værforhold og at omsetningen av fryst fisk hadde et opphold på et par dager, var hele årsaken til reduksjonen. Omsetningen av fisk fra norske båter gikk ned fra 103 mill kroner i uke 47 til 64 mill kroner i uke 48. Av det var det en reduksjon for fersk fisk fra 41,7 til 25,9 mill kroner, og for fryst fra 61,2 til 37,9 mill kroner. Omsetningen av fryst fisk fra utenlandske båter økte imidlertid fra 9,2 til 15,9 mill kroner over de to ukene. Sistnevnte kom fra landinger fra 4 russiske trålere, 3 i Tromsø og 1 i Hammerfest. Her utgjorde 800 tonn torsk størst verdi med 7,3 mill kroner, deretter fulgte vel 400 tonn hver av blåkveite og hyse, til verdi henholdsvis 6,6 og 1,8 mill kroner.

Lange perioder med uvær

Omsetningen fra norske båter utgjorde 63,8 mill kroner, og av det var altså omsetningen av fryst råstoff 37,9 mill kroner, ganske likt fordelt på autoline og trål. Trålerne hadde 1.030 tonn torsk og vel 600 tonn hyse, mens autolinefangstene bestod av vel 700 tonn torsk og 600 tonn hyse. Disse leveransene var fordelt på 16 autolinebåter og 14 trålere.

Omsetningen av fersk fisk fra norske båter var dermed på 25,9 mill kroner i uke 48. Vi har hatt mange uker med lengre perioder med uvær, og den kraftige reduksjonen i uke 48 i landingene av fersk fisk fra kystflåten er bare et uttrykk for at uværet raste fra seg mesteparten av uka.

Venter bedring

Den uka vi nå er inne i, ser langt bedre ut og vil gi økning igjen også for kystflåten. Omsetningen av fersk fisk i uke 48 var satt sammen av 1.350 tonn torsk (14,5 mill kroner), 530 tonn hyse (4,0 mill kroner), 330 tonn sei (2,5 mill kroner), 44 tonn kveite (1,4 mill kroner), 61 tonn breiflabb (1,3 mill kroner) og 10 tonn kongekrabbe der verdien så vidt nådde 1 mill kroner.