Det sjuende forhandlingsmøtet mellom de fire kyststatene EU, Færøyene, Island og Norge samt Russland som observatør ble gjennomført i Oslo fra 9.- 11. mars 2011.

Stor avstand

- Det er fortsatt for stor avstand mellom partene til at vi klarte å komme i havn med en avtale. Dette er beklagelig ettersom mangel på avtale fører til et kraftig overfiske som på sikt vil true bestanden, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Partene er enige om å holde løpende kontakt for å søke en løsning så fort som mulig – fortrinnsvis en løsning som kan få virkning i 2011.

Bekymret

Færøyene har som eneste av de fem partene ennå ikke fastsatt noen regulering av sitt makrellfiske.

- Jeg er bekymret over at Færøyene samtidig som vi er i forhandlinger ikke har utvist god vilje ved å regulere sitt makrellfiske, og heller ikke har vist noen fleksibilitet i denne forhandlingsrunden – i motsetning til alle de øvrige partene, avslutter fiskeri- og kystministeren.