Det vedlagte bildet er kommet fiskarlagslederen i hende fra en båt som har loddet inne på Kvænangen onsdag formiddag

- Dette er spesielt gledelig for de som har ventet på innsiget som nå er her, sier Kjell Ingebrigtsen i en melding på Fiskarlagets nettsider.

Han peker på at innsiget medfører gode muligheter for flåten og bidrar til verdiskaping både på hav og land.

De siste årene har silda kommet i dette området år etter år.

- I næringen har det vært knyttet spenning til om silda ville velge de samme fjordsystemene på nytt i år også for sitt innsig, sier Fiskarlagslederen.