I 2010 eksporterte Norge sjømat til Tyrkia for mer enn 500 millioner kroner, noe som er en vekst på hele 28 prosent, viser oversikten fra Eksportutvalget for fisk.

– Dette er et håndfast bevis på at et av Europas mest folkerike land har fått smaken på norsk sjømat, sier Ingelill Jacobsen, markedssjef for sild, makrell og lodde i Eksportutvalget for fisk (EFF).

Det er hovedsakelig makrell og laks som står for denne veksten. Eksporten av laks økte med 44 prosent i verdi, mens eksporten av makrell økte med 40 prosent.

Økonomisk vekst

Jacobsen peker på to viktige grunner til at den norske sjømateksporten til Tyrkia vokser så mye. Den ene er at landet igjen opplever en økonomisk vekst. I 2010 var den på hele 4,1 prosent, langt over gjennomsnittet i Europa.

– Handelen i Tyrkia er i tillegg blitt modernisert de siste årene. For vår del betyr dette flere supermarkeder med egne fiskedisker, sier Jacobsen.

Den andre årsaken til eksportveksten er at Tyrkia vender seg vestover, både politisk og kulturelt. Det gjør norsk laks til en trendprodukt som stadig oftere er å finne på restaurantmenyer og i dagligvarebutikkene. Fra før er Tyrkia en internasjonal turistmagnet med om lag 30 millioner utenlandske besøkende hvert år. Dette bidrar også til det voksende konsumet av norsk sjømat.

EFF gjør sjømaten kjent

EFF og Innovasjon Norge satset i fjor 700.000 kroner på å gjøre den norske sjømaten kjent i Tyrkia. Disse pengene har blant annet vært brukt til å invitere tyrkiske kokker og journalister til Lofoten. Der fikk de både smake på fiskeretter som var nye for dem, og selv oppleve de kalde, klare oppvekstvilkårene til norsk sjømat. I november var en delegasjon norske kokker i hovedstaden Istanbul, og tilberedte blant annet norsk sjømat på tyrkisk Frokost-TV. I år øker EFF og Innovasjon Norge markedsføringsbudsjettet til 900.000 kroner.

– I møte med livsstilsjournalister ser vi at helsetrenden fester seg også i Tyrkia, og det taler for videre vekst i dette markedet, sier Jacobsen.