Fiskeri og havbruk var et prioritert bransjeområde da Handelens Miljøfond lyste ut midler i høst.

- Grunnen er at vi ser et stort potensiale i bransjene, og ønsker å engasjere flere bransjeaktører til å igangsette sirkulære plastprosjekter, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

- Det var ikke tilfeldig at vi prioriterte fiskeri og havbruk når vi markedsførte årets utlysning. Vi ser et stort potensiale, blant mange aktører, og ikke minst, en bedre håndtering av store mengder plast. Det er gledelig å se at så mange søkte, og ikke minst, at så mange endte opp med å få midler i årets tildeling. Vi gleder oss til vi begynner å se resultater fra disse prosjektene, sier Lind.

Selskapene som nå får et solid påfyll er:

  • BUOYTECH AS - Teknologi for å forhindre tap av passive fiskeredskaper og spøkelsesfiske

  • BREIVIK MARINE SOLUTIONS AS - Snurrevadtau består av stålwire og plast av typen PP (polypropylen). Slikt tau består av 4 eller flere kordeler. Hver kordel har kjerne av stålwire omspunnet med PP-tau. Å splitte slikt brukt tau er en utfordring som ingen har funnet gode løsninger på. BREIVIK MARINE SOLUTIONS AS vil finne løsningen.

  • EGERSUND TRÅL AS - Det skal utvikles miljøteine for fangst av krabbe og hummer. Teinen skal produseres i treverk, og vil være 100 % plastfri. Teinene konstrueres for å forhindre spøkelsesfiske. Teinene vil være sammenleggbare for plassbesparelse under transport (ca. 75 % mindre enn vanlige teiner).

  • INNOMAR AS - Innomars løsning kombinerer hardware (bøyer) og software (Digicatch-app). Vår hardware erstatter tradisjonelle bøyer og blåser brukt i fiskeri med vår Sunfish-bøye. Dette prosjektet vil gi disse bøyene global satelittdekning, slik at løsningen kan brukes over hele kloden.

  • CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS - Containerservice Ottersøy skal utvikle en løsning for resirkulering av snurrevad. Snurrevad er et mye brukt fiskeriredskap i Norge, men på grunn av sitt komplekse produktdesign finnes ingen bærekraftige avfallsløsninger for produktet i dag. Prosjektet skal løse denne utfordringen

  • SINTEF MANUFACTURING AS - Prosjektet skal undersøke og sammenligne miljøpåvirkning og sirkularitetspotensial for avhendingsløsninger for oppdrettsnøter. Hvilken avhendlingsløsning har lavest klimapåvirkning, og hvordan unngår vi å sirkulere miljøgiftene fra impregneringen på nøtene?

  • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET - Bestemme preferanser til ulike interessenter, inkludert allmennheten, forbrukere og fiskere, for forvaltning for å sikre reduksjoner i tapte fiskeredskaper, samt å tilby evidensbaserte markedsinstrumenter som forhindrer og reduserer tapt fiskeredskap og konsekvensene av det.

  • NOPLA AS - Erstatte engangssjømatkasser i EPS med ombrukskasser i plast etter mønster av dagligvarebransjen.

  • CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS - Containerservice Ottersøy AS (COAS) vil sammen med Sinkaberg Hansen og Scale AQ utforske muligheten for å gjenbruke tau fra havbruksnæringa. COAS mottok i 2021 2500 tonn tau, noe av dette ser ut som nytt tau. Prosjektet ønsker å utrede muligheten for å etablere en prosess for å kunne gjenbruke tau.

Her finner du forøvrig listen over alle prosjektene som har fått midler i årets utlysning.