– Fangstoperasjonene og de konkrete tilfellene er dokumentert på film i forbindelse med den sjøgående overvåkningen og kontroll av sildefisket. Fiskeridirektoratet ser svært alvorlig på forholdet, sier regiondirektør i Troms, Gunnar Trulssen i en uttalelse på Fiskeridirektoratets nettside.

30-40 tonn ved ett tilfelle

I ett tilfelle viser filmen at store mengder sild blir trengt under snurpingen av noten. Tyngden av silden presser flåen på nota under havoverflaten, slik at sild flyter ut av noten. En viss andel av denne silden er tydelig død eller døende.

Store mengder sild ble også observert i havoverflaten i nærheten av fartøyet som filmen viser. Fiskeridirektoratets inspektører anslår mengden sild som ble drept ned uten å bli tatt om bord til ca 30-40 tonn.

Grovt uaktsomt

Fiskeridirektoratet og Kystvakten har avdekket til sammen fire liknende tilfeller på en uke i januar. Fiskeridirektoratet vil anmelde to skippere og deres rederier, og ber politiet vurdere inndragning av fangsten. Kystvakten har anmeldt to tilsvarende saker.

– Vi mener at det er utvist grov uaktsomhet ved at skipper har kastet på et kvantum sild som var mye større enn det fartøyet kunne håndtere og dermed mistet betydelige menger død eller døende sild, sier Trulssen.