Årsaken er ifølge en melding fra ledelsen en kombinasjon av uheldige omstendigheter.

- Vi vil med dette meddele at vi dessverre har måttet gå til det skrittet og melde oppbud i Hovde Maritim AS og Hovde As. Vi har jobbet lenge for å få til en løsning for videre drift men tilslutt havnet vi på denne konklusjonen.

- En hel rekke uheldige omstendigheter ligger i bunnen for dette, der hendelsen som blant annet rammet vår familie og firmaet så hardt i januar 2021 er en av hovedårsakene, i tillegg til dyrere råvarepriser, renter som også er en medvirkende faktor, samt sviktende ordreinngang vinteren og våren 2021.

Selskapet utelukker ikke at det blir en fortsettelse i Henningsvær.

- Vi vil gjøre det vi kan for å komme i gang igjen så snart som mulig med videre drift.

Det familieeide selskapet har mer enn 80 års historie å se tilbake på.