Norges Sjømatråd oppsummerer skalldyreksporten slik:

  • Norge eksporterte 132 tonn kongekrabbe til en verdi av 77 millioner kroner i januar.

  • Det er en nedgang i volum på 55 prosent.

  • Verdien falt med 20 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

  • USA, Sør-Korea og Danmark var de største markedene for norsk kongekrabbe i januar.

- 2022 starter der 2021 avsluttet med høye råstoffpriser og eksportpriser for norsk kongekrabbe. Dårlig vær, stengte veier og utfordrende logistikk til oversjøiske markeder førte imidlertid til at eksportvolumet i januar ble halvert for både fryst og levende kongekrabbe, sier Josefine Voraa, ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd.

Verdivekst for reker

  • Det ble eksportert 909 tonn reker til en verdi av 69 millioner kroner i januar.

  • Det er en økning i volum på 3 prosent.

  • Verdien økte med 3 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

  • Storbritannia, Sverige og Finland var de største markedene for norske reker i januar.

- For fryste pillede reker, som utgjør 83 prosent av det totale eksportvolumet, var det både en verdi- og volumøkning på henholdsvis 17 prosent og 12 prosent. Til Storbritannia fortsetter veksten med en solid volumøkning i januar, mens eksporten til Sverige og Finland gikk ned, sier Josefine Voraa, ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd.