Fiskeridirektøren har besluttet å øke hysekvotene i lukket kystgruppe:

For fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter og største lengde under 11 meter øker kvotene med 95 %

For fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter og største lengde over 11 meter øker kvotene med 91 %

For fartøy med hjemmelslengde over 15 meter og største lengde under 11 meter øker kvotene med 133 %

For fartøy med hjemmelslengde over 15 meter og største lengde over 11 meter øker kvotene med 120 %

Beslutningen har umiddelbar virkning.

- Vi minner om at fisket på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel dersom gruppekvotene er beregnet oppfisket, heter det i meldingen fra Fiskeridirektøren.