Fiskeridirektøren har i dag besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for fartøy med hjemmelslengde mellom 15 -20,9 meter i lukket kystgruppe. Økningen gis som maksimalkvotetillegg.

  • Fartøy med største lengde under 11 meter: 26,9948

  • Fartøy med største lengde over 11 meter: 24,2953

Beslutningen har virkning fra og med fredag 21. april.