Etter at det «islandske» selskapet Sædis AS i mai inngikk en leiekontrakt med fiskebruket i Gamvik, er det blåst fullt liv i anlegget som i årevis bare delvis har vært i drift. Det har rett nok vært gjort flere forsøk her - både i produksjon av kongekrabbe og tradisjonell virksomhet, men uten at det har blitt til permanent drift.

Over 20 arbeidsplasser

Nå er allerede 15 mann i arbeid, og to speedsjarker med ytterligere seks fiskere i drift. Det har sørget for en jevn produksjon etter at de fikk sving på sakene tidligere i år.

- Vi hadde motorbrann i en av båtene. Det ga en måneds produksjonsstans. Men etter det har vi hatt jevn produksjon, sier daglig leder Albert Mor.

Gamle kontakter

Med seg til Gamvik har de mangeårige kontakter både i England og Frankrike som kjøper alt de klarer å produsere.

Både Albert Mor, og broren Erling Eiriksson som han driver bruket sammen med, har jobbet med fisk hele livet også på Island. Det har sørget for at de hadde med en komplett kundemasse da de tidligere i år tok innflytting til Gamvik.

Kongsfjord

Før de overtok i Gamvik, leide de et fiskebruk i Kongsfjord. Men etter hvert ble dette anlegget for lite i forhold til islendingenes ambisjoner. Derfor valgte de å flytte virksomheten over til fiskebruket i Gamvik som sto ledig.