Daglig leder Hilde Rødås Johnsen er nå ute i et års barnepermisjon. Arne R. Hole har vikariert i stillinga som daglig leder tidligere, og har de siste månedene hatt ei 20% rådgiverstilling i laget. Han har latt seg overtale til å gå inn i et vikariat som daglig leder fra august i år frem til neste sommer i Hildes permisjonsperiode, melder laget på sine nettsider.

Rådgiver Bente Myklebust har søkt om permisjon for å gå inn i ny jobb. Hun blir erstattet med Annsofie Kristiansen. Annsofie er statsviter, og har i sin mastergradoppgave tatt for seg den felles norsk/russiske forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet.

Hun kommer opprinnelig fra Henningsvær, og hun tiltrer sin stilling 10. november.