– Det er ingen dramatikk i dette. Etter 28 år i Norges Fiskarlag, og de siste 18 årene som generalsekretær med rimelig stort arbeidspress, ønsker jeg nå å prioritere hverdagen på en annen måte, sier Skjærvø i en pressemelding fra Fiskarlaget.

Skjærvø har hatt stillingen som generalsekretær siden mars 1997. Han har en oppsigelsestid på seks måneder.

Generalsekretæren er fra Skjærvøya i Osen kommune i Sør-Trøndelag, og fyller 65 år i høst. Han understreker at han har hatt en fin og givende tid i Fiskarlaget, men legger ikke skjul på at det til tider har vært krevende.

– Krevende fordi norske fiskere, næringa og organisasjonen har vært gjennom store omstillingsprosesser i disse årene. Givende fordi arbeidet har gitt meg muligheter til å representere norske fiskere over et svært bredt spekter i det norske samfunnet, og dermed bidratt til å ivareta fiskernes interesser gjennom organisasjonens virksomhet. Det har vært en udelt positiv erfaring, sier Jan Skjærvø.