Fiskeridirektoratet skriver på sine nettsider at man har besluttet å redusere maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe under 11 meter hjemmelslengde i fisket etter torsk nord for 62°N.

For fartøy med største lengde under 11 meter utgjør reduksjonen 16,6 prosent, mens reduksjonen utgjør 11,1 prosent for fartøy med største lengde på eller over 11 meter.

Fiskeridirektoratet viser til den svært høye fisketakten i den minste kystflåtens fiske etter torsk hittil i år, jf. ukestatistikken pr. uke 10 der det fremgår at det gjenstår ca. 18 500 tonn av gruppekvoten for fartøy under 11 meter hjemmelslengde.

Fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 11 meter har i gjeldende regulering 50 prosent overregulering, mens fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde over 11 meter har 25 prosent overregulering. Kvotereduksjonen innebærer en halvering av overreguleringen til 25 prosent og 12,5 prosent avhengig av fartøyets største lengde.

Hensikten med den såkalte overreguleringen er å sørge for at hele gruppekvoten blir tatt. Overregulering settes ut fra erfaringen om at noen fartøyer ikke tar hele kvota si. Men i år har altså flere enn før utnyttet kvotene sine bedre, og det går ut over mulighetene de andre fartøyene har til å fiske ekstra.

Nye maksimalkvoter med virkning fra og med mandag 21.mars:

HjemmelslengdeKvotefaktorMaksimalkvote under 11 mMaksimalkvote over 11 m
under 7 meter1,2127,724,9
7 - 7,91,4332,729,5
8 - 8,91,7038,935,0
9 - 9,92,0847,642,8
10 - 10,92,2551,546,3