- Det handlet vel mye om hverdagen på en fiskebåt, og hvordan det er å være lærling, sier Runar, som har vært om bord i et drøyt år. Han trives godt om bord og på Myre, men regner å vende nesa hjemover til Bodø igjen, når læretida er over neste sommer. Da håper han å få jobb på en lokal fiskebåt der hjemme.

- Men målet er å få min egen båt. Det håper jeg å ha realisert i løpet av en femårsperiode. Av alle argumenter for å bli fisker, legger jeg kanskje største vekt på den personlige friheten i dette yrket. Og størst frihet har du når du er skipper på eget fartøy.

Runar var den desidert yngste foredragsholderen på motivasjonsseminaret Stolt Ung Fisker, som fant sted i kulturhuset i Svolvær onsdag. Drøyt 80 ungdommer fra ti forskjellige skoler i Lofoten og Vesterålen dro til Svolvær for å få mer kunnskap om yrkesmulighetene i fiskerinæringa.