- Fiskeridirektoratet forventer at gjeldende regler for merking og forankring av bruk følges. Det minnes samtidig om havressurslovens regler om aktsomhet samt forkastregelen, skriver direktoratet, og fortsetter:

- Vi oppfordrer også til at de som fisker med faststående redskap innenfor grunnlinjen melder settinger, og oppdaterer disse fortløpende til Kystvaktsentralen, slik at alle som utøver fiske til enhver tid er oppdaterte på hvor redskap står.

- Skulle det likevel skje kollisjoner mellom redskap, er det viktig at man melder fra hvis redskap blir ødelagt og at det erstattes av den som er skyld i skaden.

- Kystvakten og Fiskeridirektoratet vil følge med på at fiskerne følger disse bestemmelsene, ikke bare i Lofoten, men også langs hele kysten.