I en drøy time satt ministeren i møte med formannskapet i Hadsel, lyttet til bekymringene og redegjorde for planene, spesielt forslaget om å bringe leveringsplikten tilbake der den var før Svein Ludvigsen omgjorde den til tilbudsplikt. – Dette er komplisert , og vi er mer opptatt av å gjøre det rett enn å gjøre det raskt. Staten har allerede tapt to rettssaker på lignende forhold, og vi må sikre oss at det ikke skjer igjen.

– Det gjør noe med meg når jeg hører om folk som sitter permittert, mens fisken passerer på sida av dem. Jeg er veldig opptatt av problemstillinga og har tenkt mye på hvordan dette kan løses, fortsatte hun.

- Vi forvalter fisken som fellesskapets eiendom, og det er helt klart at trålerrederier ikke kan betrakte kvotene som sin private eiendom. Men vi kan ikke pålegge bedriftene å tape penger, vi må fokusere på lønnsomhet.

- Konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods kaller forslaget «aktiv dødshjelp», har du noen kommentar?

- Egentlig ikke. Forslaget vil bli sendt på høring, der Farstad og alle andre kan gjennomgå detaljene og gi sine tilbakemeldinger. Vi har et fantastisk system i Norge, der forslag sendes på høring, konstruktive tilbakemeldinger kommer i retur, og vi til slutt syr sammen helheten i en stortingsmelding.

- Dere har sendt ut en knapp pressemelding om noe som kommer, uten nærmere tidsangivelse. Når kommer dette forslaget?

- Forslaget vil være en del av Sjømatmeldinga, som vi er i gang med. Jeg tør ikke si nøyaktig når den kommer.

- De lokale bedriftene Nordlaks og Prestfjord har tilbudt seg å overta anlegg og forpliktelser dersom Aker trekker seg ut. Kommentar?

- Jeg har merket meg det, men det er ikke fiskeriministerens oppgave å bestemme hvem som skal drive et anlegg. Jeg er kun opptatt av å legge rammebetingelsene til rette, slik at dette kan bli ei lønnsom næring.