Det skriver selskapet i en pressemelding.

Avgjørelsen om å rekruttere en ny daglig leder ble tatt i lys av selskapets planlagte vekst de nærmeste årene, og i samarbeid med avtroppende daglig leder Rune Eriksen. Eriksen fortsetter i en fulltidsstilling hos Norcod med ansvar for produksjon og andre nøkkelfunksjoner.

- Vi er svært glade for at Hilde blir med i ledelsesteamet, sier Rune Eriksen.

- Hun er et perfekt valg for en leder som kan ta oss opp til neste nivå. Jeg ser fram til å kunne dra nytte av hennes erfaring og kompetanse. Med dette sikrer vi selskapet suksess i årene som kommer.

Norcods oppsiktsvekkende planer om oppdrettsanlegg for torsk i industriell skala har høstet stor positiv oppmerksomhet. Selskapet skaffet investeringer på 105 millioner kroner senest i februar, noe som tyder på at investorer i bransjen har stor tro på prosjektet.

Felles forståelse

Storhaug oppdaget tidlig at hun og ledelsen i Norcod tenker i samme baner. Selskapets motto, ‘mennesker, torsk og natur’, er helt i tråd med hennes egne verdier.

- Vi hadde en felles forståelse av at torskeoppdrett vil bli en kommersiell suksess, på grunn av de imponerende framskrittene som har blitt oppnådd innen biologi, samt andre fordelaktige forhold. Som dem, er jeg overbevist om at timingen er riktig for å la en ny kommersiell art konsolidere sin stilling i havbrukbransjen, sier Storhaug.

Hun poengterer at Norcod oppsto som et resultat av grundige analyser og risikovurderinger av hovedaksjonær Sirena Group, og at hun støtter utviklingen i selskapet.

- Norcod har satset tungt på bærekraft, og tar sikte på å levere verdens mest ansvarlig produserte protein for menneskeføde. Selskapet ligger godt an til å bli både en bransjepioner og en bransjeleder», sier hun. «Biomassen holder høy kvalitet, og eierne er solide.

Maksimering av fiskens egenskaper

Produksjonsmessig er Storhaugs mål å innarbeide det som allerede har blitt oppnådd samt å lete etter nye konkurransefordeler. «I fiskeoppdrett betyr optimalisering av fiskens egenskaper alt, fra gode leveranser av torskeyngel og hensiktsmessige anlegg til fiskefor av høy kvalitet. Den solide støtten Norcods eksisterende strategi har allerede, forsterker bare disse poengene», sier Storhaug. Mange av investorene signaliserer at de vil fortsette å satse på selskapet i fremtidige emisjoner.

For Storhaug er muligheten til å lede et ungt selskap med stort vekstpotensial spennende.

- Å jobbe med et sterkt team og inneha en ledende rolle i en spennende, bærekraftig og fremtidsrettet bransje var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg», sier hun. Selskapet kan nå flere milepæler i løpet av de kommende tre årene. «Flere sjøanlegg vil fylles med yngel, den første slakten planlegges i tredje kvartal i 2021, og vi håper å sikre oss flere sjøanlegg og lisenser fremover. Det blir travle tider framover, sier Storhaug.

Data-analyser

Storhaug sier at det alltid kan dukke opp overraskelser når det gjelder biologi i kommersielle kontekster.

- Ulike ladninger yngel som overføres til sjøen vil høyst sannsynlig oppføre seg ulikt. Ved hjelp av kontinuerlig innhenting og analysering av produksjonsdata kan vi jobbe oss fram mot å finne nøkkelen til forutsigbar vekst og pålitelige prognoser for markeds- og salgsavdelingen, sier hun.

Spesialutviklede teknologiske løsninger og digitalisering vil bli viktig både på kort og lang sikt. Som eksempler nevner Storhaug at sjøanleggene må utstyres med teknologi for biomassekontroll i tillegg til digitale verktøy, både for å sikre effektiv kommunikasjon i hele organisasjonen og for å imøtekomme krav fra ledelsen samt juridiske krav og forordninger fra myndighetene.

Et team i ekspansjon

Norcod har nylig ansatt flere nye medarbeidere, og fortsetter å forsterke staben i tråd med produksjonsmålene. Snart står også et nytt sjøanlegg klart.

- Det er også viktig å etablere tillit og interaksjon med lokalsamfunn der vi har vår kjernevirksomhet. Vi vil skape arbeidsplasser og rekruttere nye talenter til bransjen ved å ansette lærlinger, for eksempel ved oppdrettsanleggene, sier hun. Samtidig sier Eriksen at den nåværende covid-19-krisen ikke påvirker selskapet direkte.

- Vi har tatt forholdsregler og laget backup-planer for å sikre oss, sier hun.

- Vi tror at sikring av matproduksjonen er viktig, og vil bli enda viktigere i fremtiden. Norcod håper å spille en viktig rolle i så henseende, sier Storhaug.

Født til å jobbe i bransjen

Hilde Storhaug er gift og har to barn, hun har en bachelor i akvakultur og er i ferd med å fullføre en MBA ved Nord universitet. Før hun ble ansatt i sjømat- og akvakulturanalyseselskapet Kontali Analyse for to år siden, hadde hun jobbet med oppdrett av både laks, kveite og torsk hos ledende oppdrettsselskaper.

Hun vokste opp i kystkommunen Gulen og ble tidlig inspirert av den enorme verdiskapingen lokale fiskerier og akvakultur skapte. «En utdannelse relatert til sjømatbransjen ble et naturlig valg», sier hun.

Med hensikt

Hun ser frem til å gå løs på sin aller første toppjobb. «Jeg har ledet et oppdrettsanlegg, og forstår hvor viktig klar og meningsfull ledelse er. Jeg vil sørge for at vi aldri er i tvil om hva vi holder på med, og alltid vet hva vi sikter mot», sier Storhaug.

Hun mener det er viktig å oppmuntre og stole på hver enkelt medarbeider. «Jeg vil utvikle et samarbeidsmiljø som vektlegger verdiskaping», sier hun, og understreker at det å lytte, planlegge og ta effektivt ansvar er grunnlaget for godt lederskap.

På det personlige plan er Storhaug stolt av å kunne være en del av akvakulturbransjen. «Å levere et bærekraftig høykvalitetsprodukt som bedrer folks helse er svært motiverende», avslutter hun.