Der fins det en oppdatert oversikt over åpningstider og tilbud ved alle 20 stasjoner.

- Det er en stolt tradisjon i organisasjonen å gi fiskerne et velferdstilbud når de er på fiske. Tilbudet er tilrettelagt for og kan brukes av alle fiskere, uansett om man er medlem eller ikke.

Norges Fiskarlag driver i hovedsak velferdsstasjonene på midler overført over statsbudsjettet. Dette er en del av det vi i Norges Fiskarlag har definert som sitt samfunnsoppdrag. Samtidig er dette noe som får effekt også for uorganiserte fiskere.

Velferdsstasjonene er i hovedsak lokalisert i Nord-Norge, der det er 18 stasjoner fra Lofoten til Vardø.

Norges Fiskarlag tilrettelegger driften og vi har samtidig et nært samarbeid med lokale bedrifter, mottak, lag, foreninger og enkeltpersoner som vi er avhengig av og takknemlig for samarbeid med for å kunne gi et godt tilbud. Tilbudet ved stasjonene varierer noe, men i korthet kan vi sammenfatte tilbudet slik:

- Tilbud på alle stasjoner: Klesvask og dusj

- Tilbud på mange stasjoner: Trådløst nett, tv, aviser og servering