Olli skal ha et spesielt ansvar for samiske spørsmål og jobbe under kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, melder Regjeringa.

Ventelig vil varaordfører Gudleif Kristiansen (SP) nå overta ordførervervet i Måsøy mens Olli er i departementet. Kristiansen har allerede vikariert tidligere, i forbindelse med at Olli har vært på Stortinget.