Selskapet ser for seg å drive produksjon av rødfisk i et landbasert anlegg som får tilført en kontinuerlig strøm av sjøvann. Gründer Roy Bernt Pettersen jobbet med konseptet siden 2008, og nå har planen vært til behandling i kommunen.

Ifølge Vesterålen Online har kommunestyret i Andøy hatt planprogrammet for regulering av et 200 dekar stort område til behandling, og tilbakemeldingen derfra er positiv. Selskapet ser for seg at det kan bli oppstart av de første byggearbeidene allerede i 2018.