Den første saltfisken som er laget av sei, klargjøres nå for tørking. De ser for seg viktige markeder for produktet i Afrika med Kongo som et av de viktigste i så måte.

Blir 20 ansatte

I dag er det fire som jobber på klippfisktørkeriet, men etter hvert vil det være ca 20 ansatte. Den ferdige tørkede saltfisken skal pakkes i 9 kilos kartonger.

Klippfisken blir skipet fra Øksfjord via Ålesund og videre ut i markedet.