20 år etter bestillingen av NH90 og ett år siden Stortinget ba regjeringen se på om det var mulig å skaffe andre helikopterressurser til Kystvakten, går Forsvarsmateriell ut i markedet med en såkalt «recuest of information» til mulige leverandører.

TU.no skriver at regjeringen i mars konkluderte med at det finnes alternativer til å bruke NH90 i Kystvakten, men at disse maskinene ikke ville være like avanserte som NH90, og eventuelt måtte komme som et tillegg. Regjeringen besvarte dette med at man da ville vurdere innleie som alternativ.

Forsvarsmateriell presiserer overfor TU.no at det ikke er avgjort at man skal leie sivile maskiner, man skal kun undersøke om dette er mulig, og vil hvilken pris.

I forespørselen til markedet fremgår det at helikoptrene må ha SAR-kapasitet, og at de skal kunne lande i terrenget. Helikoptrene skal være embarkert på KV Svalbard og de tre skipene i Jan Mayen-klassen, som er under bygging. Det kan i tillegg også være snakk om å utføre oppdrag til og på andre marinefartøy, skriver TU.no