Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning tre områder i Troms for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Grunnspildra i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 56,5 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.

2. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.

3. Nord 70 grader 01,5 minutter. Øst 021 grader 32,0 minutter.

4. Nord 69 grader 57,0 minutter. Øst 021 grader 42,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Videre er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Reinfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.

2. Nord 70 grader 05,5 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.

3. Nord 70 grader 05,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.

4. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Det er også forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Kvænangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 021 grader 06,0 minutter.

2. Nord 70 grader 14,0 minutter. Øst 021 grader 05,0 minutter.

3. Nord 70 grader 14,0 minutter. Øst 021 grader 14,0 minutter.

4. Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.