Brønnen, som har fått navnet Snefrid Nord, inneholder mellom fem og ni milliarder standard kubikkmeter (Sm) utvinnbar gass, skriver direktoratet.

– Snefrid Nord-funnet øker ressursgrunnlaget for Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt med rundt 15 prosent, skriver Statoils letedirektør Irene Rummelhoff på selskapets hjemmeside. Selskapet antyder at funnet er i størrelsesorden 31-57 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Snefrid Nord-funnet gjør utbyggingen av Aasta Hansteen mer robust og forlenger platåproduksjonen på Aasta Hansteen-feltet. Det vil utnytte kapasiteten både på Aasta Hansteen og i gassrørledningen Polarled. Funnet vil nå bli nærmere evaluert for framtidig tilkopling til infrastrukturen på Aasta Hansteen, sier Aasta Hansteen-direktør Torolf Christensen i Statoil.