Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Starten på Råfisklagets årsmøte er viet innlegg om Råfisklagets rolle. Første innleder, Veronica Isabell Pedersen advarte Råfisklaget mot å utnytte sin posisjon

- Det er viktig at dere ikke misbruker deres posisjon til å bli en urimelig sterk selger i forhold til kjøper, sa Pedersen, og minnet om at rollene i næringa har snudd.

- Råfiskloven skal sikre stabile rammevilkår for omsetning, noe som betyr at interessene til både sjø og land må ivaretas. Mye har endret seg, og vi mener derfor at det er grunn til å se på om konkurransevilkårene er riktige, om de fungerer etter hensikten, sa Pedersen.

Trygve Myrvang kom i sin innledning inn på samme problemstilling, men tonet ned hvor mektig trone han har sittet på.

- Det å være leder i en organisasjon som har enerett til å omsette fisk kan for mange høres ut som å være konge på haugen, for eksempel ved å bruke loven med hård hånd og la aktørene danse etter taktstokken. Slik er det selvfølgelig ikke. Det å være tildelt fullmakter og ansvar for en markedsplass krever både evner og vilje til å diskutere, til å lytte, til å forhandle og så trekke konklusjoner basert på fakta, fagkunnskap og lovgrunnlag. Derfor blir det sjelden akkurat slik som hver og en av oss kunne tenke seg og ønske. I fiskeriverdenen som i den øvrige verdenen er det mulig å komme frem til gode kompromisser. Det å komme frem til et kompromiss der begge parter ikke er helt fornøyd er ikke et nederlag, men derimot en fruktbar måte å arbeide på, sa Myrvang.

Han mener Råfisklaget har modernisert seg i takt med samfunnet rundt.

- Da jeg startet opp i 1983 var situasjonen en ganske annen enn i dag. Vi hadde et minsteprissystem hvor anvendelsen av fisken kunne være avgjørende for å oppnå beste pris. Fikk du levert fisken til henging fikk du bedre pris enn om den gikk til filetfrysing. Vi hadde store utjevningsordninger gjennom pristilskudd fra fiskeriavtalen og inntrekning av verdier som igjen gikk til prisutjevning og eksportstøtteordninger. Mye mer kunne vært sagt om dette som i dag for lengst er borte og for mange virker fjernt, sa Myrvang, og viste til at norsk fiskerinæring i dag fremstår subsidiefri og konkurransedyktig.