Det er en nedgang fra uken før da det var omsatt 59 tonn kongekrabbe til verdi 17,2 millioner kroner.

32 tonn er tatt i det regulerte fisket av 83 båter, 6,7 tonn er tatt i det uregulerte fisket av 81 båter. A-kvalitets hannkrabbe i det regulerte fisket betales i gjennomsnitt med 328,47 kr/kg, en minimal nedgang fra uken før da det var betalt 328,98 kr/kg.

Fordelt per fangstområde og for regulert og uregulert samlet var det størst aktivitet i Porsangerfjorden med rundt 15 tonn, deretter følger Tanafjorden med 10,5 tonn og Laksefjorden med rundt 5 tonn.