- Jeg mener det har vært grunnlag for å øke kvote enda mer også for inneværende år, og dette ble også foreslått fra vår side, sier Reidar Nilsen.

Nå er han glad for at havforskerne ved ICES tilrår opp mot en million tonn i torskekvote for 2013.

- Dette åpner for et regulerende uttak av en enorm bestand og en viktig ressurs for Russland og Norge som sammen forvalter den nordøstatlantiske torskestammen.

Nå viser også forskernes kartlegging at bestanden har en langt større utbredelse enn tidligere antatt. Dette kan skyldes flere forhold, blant annet redusert havis, men også at internasjonalt samarbeid om kartlegging av ressursene i havet nå gir frukter.

Reidar Nilsen sier til fiskarlagets nettsider at torskestammen nå åpenbart er klar for økt høsting og at dette også er viktig for å unngå skadevirkninger som følge av matmangel for den største fisken i den lokale næringskjeden.

- Jeg er tilhenger av et forvaltningsprinsipp basert på føre var-tilnærming, og forskernes råd nå er faktisk mulig å tolke som en føre var-holdning i forhold til matmangel og kanibalisme i torskestammen, sier Nilsen.

For inneværende år har fiskarlagslederen tatt til orde for at kvoten burde vært satt til 832.000 tonn, nesten 100.000 tonn mer enn kvoten for 2012 på 740.000 tonn.