Tirsdag reiser fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til London. Der skal han møte sin britiske kollega Victoria Prentis.

– Storbritannia er en av de nærmeste naboene våre. Vi har lange og sterke tradisjoner for handel med sjømat. Jeg ser fram til å møte min britiske kollega for å diskutere viktigheten av fiskerisamarbeidet og drøfte hva vi kan gjøre sammen for å styrke handelen med sjømat, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fra 2024 innfører Storbritannia krav om helsesertifikat for sjømat fra EØS-området. Kravet vil føre til økt administrativt arbeid for eksportører av sjømat til landet.

– Det er sterke handelsforbindelser mellom Norge og Storbritannia. Vi samarbeider med britiske myndigheter for å finne løsninger som vil forenkle handelen med sjømat etter 2023. Elektroniske helsesertifikat er en slik løsning, sier Skjæran.

Etter det bilaterale møtet skal begge ministrene møte representanter fra britisk og norsk sjømatnæring. Formålet med møtet er å få innspill om hvilke utfordringer og muligheter næringen ser for handelen med sjømat mellom de to landene.