Arbeidet startet sist fredag og i løpet av helga ble det pumpet ut 33 tonn. Operasjonene ligger godt an med tanke på tidsplanen, melder Kystverket.

Til sammen skal rundt 10 drivstofftanker tømmes. En stor del av forarbeidet går ut på å undersøke hvilke oljetanker som må tømmes. Dette gjøres ved hjelp av dykkere som borrer inspeksjonshull i skroget.

Det er på grunn av manglende tiltak fra skipets eier at Kystverket nå skal fjerne forurensningsfaren som vraket utgjør. Arbeidet med å tømme vraket for olje skal pågå frem til jul. SubseaPartner AS fikk oppdraget og skrev kontrakt med Kystverket i begynnelsen av november, og kostnadene belastes trålerens forsikringsselskap.

Rederiet har imidlertid ikke tegnet forsikring som dekker heving av fartøyet, og i samtale med norske myndigheter har rederiet gjort det klart at det ikke har penge som skal til. Kostnadene med heving skal være på rundt ti millioner kroner.

Eksempelet «Krasnoselsk» figurerer nå blant annet i Justis- og beredskapsdepartementets høringsdokumenter om skipsrederes framtidige forsikring mot sjørettslige krav - uten at det bringer saka nærmere en løsning.

Det var under julestormen «Dagmar» 25. desember 2011 at tråleren slo så kraftig mot kaia i Hundeidvik i Sykkylven at den sprang lekk og sank. Forhåpningene om rask heving og fjerning ble gradvis svekket etter som tida gikk, og vraket på 30 meters dyp 30 meter fra kai har skapt store problemer for kaieieren, Fishtech. Selskapet skulle montere fryseri om bord i fartøyet, det endte på bunnen og nå må montørene tidvis pendle til ei leid kai én times kjøring unna, når de har oppdrag om bord i større fartøy.