I en pressemelding fra fylkeslaget fremgår det at Sørdal de siste 14 årene bodd i Flakstad i Lofoten og er utdannet adjunkt. Han var i perioden 2015 - 2019 ordfører i Flakstad kommune og han har også vært leder av Lofotrådet i to år.

Hans politiske engasjement har vært stort noe som førte til at han i en periode var nestleder i Nordland Arbeiderparti. For tiden er han styremedlem i partiet, men dette er et verv som han trekker seg ut av ved tiltredelsen av jobben i Nordland Fylkes Fiskarlag, fremgår det av pressemeldingen fra fylkesfiskarlaget.

Bra med en politiker

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen er tilfreds med at en ny daglig leder er på plass og at fiskarlaget kan få en overlapping i tid mellom av- og påtroppende daglig leder.

– Jeg håper at Sørdal blant annet med sin bakgrunn som politiker vil kunne skape kontakter inn mot ulike politiske miljø slik at Nordland Fylkes Fiskarlag også i fortsettelsen kan være en med- og motspiller for politikerne. Samtidig har jeg stor tro på at vi har fått en daglig leder som godt er i stand til å snakke med medlemmene våre sier Jan Fredriksen.

Unik mulighet

Hans Fredrik Sørdal er ydmyk og ivrig i å ta fatt på oppgaven som daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag. Han er klar på at dette er en unik mulighet til å bidra på vegne av den viktigste næringen i Nordland.

- Det er et privilegium å kunne være en bidragsyter og tilrettelegger for en slik næring, ja den viktigste næringen vi har i Nordland. Jeg skal nå være lyttende og jobbe for en enda bedre forståelse for, og på vegne av medlemmene i Nordland Fylkes Fiskarlag, avslutter Sørdal.