Utslippet ble oppdaget mandag, og omfanget er etterhvert klarlagt til å være fem tusen liter diesel. Lokaliteten Dypingen ligger i Kvernsundet, mellom Grytøya og Bjerkøya i Troms, opplyser Nordlaks i en pressemelding.

- Kystverket og lokalt brannvesen ble varslet om hendelsen, og sistnevnte leder nå operasjonen som også involverer våre mannskaper. Vinden har brakt utslippet i land over et strekk på om lag en kilometer rett i nærheten (øst, sør-øst) av lokaliteten. Det jobbes nå for å samle opp utslippet med bruk av absorbenter, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Her er Harstad brann og rednings foto av hvordan sølet ser ut fra oven.

- Det er svært beklagelig at det har lekt ut diesel fra vårt anlegg, og at dette har havnet i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobber vi også med å få finne årsaken til at utslippet har skjedd, sier Martinussen.

Det er fisk på lokaliteten Dypingen, og på andre lokaliteter i området. Vindretningen har vært slik at fisken i anlegget ikke har blitt påvirket.

- Lokaliteten Dypingen er elektrifisert og det brukes normalt sett ikke diesel ombord i flåten. Det var likevel et lager ombord til drift av backupgeneratorer i tilfelle strømbrudd og for bruk ombord i våre båter i området, sier Martinussen.

Arbeidet med å legge ut absorbenter i fjæresonen er i gang, og det meldes at virkningen er god. Det berørte området langs land er om lag 800 meter bredt.

Det er observert diesel på havoverflaten i området, og det er rekvirert lenser for å sikre at man har kontroll på dette, skriver selskapet i pressemeldingen.

Det røde krysset markerer lokaliteten hvor utslippet fant sted. (Google)