Den siste oppdateringen viser samtidig at de som er igjen, blir stadig eldre.

Halvert på 20 år

I år 2000 hadde 1.363 personer i fylket fiske som hovedyrke. De siste tallene fra Fiskeridirektoratet viser at det pr. 20.1. 2011, var 934 fiskere. Går vi til 1990 er nedgangen enda mer dramatisk. I løpet av de 20 siste årene er antall fiskere halvert.

Finnmarkinger som har fiske som attåtnæring, blir det også stadig færre av. Her er nedgangen dramatisk. Fra 2000 til 2010 gikk tallet ned fra 686 personer til 268 personer; en reduksjon på 61 prosent.

I Nesseby var det til eksempel 17 personer som hadde fiske som hovedyrke i 2010, mens ni hadde det som attåtnæring.