Daniel A. Øien

Dette kunne samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa melde på pressekonferansen mandag morgen.

Avtalens ramme er på 5 120 millioner (5,12 milliarder) kroner for statlige kjøp, som innefatter langdistansepassasjerere og godstransport nord for Tromsø. Dermed er det ingen endring i typer tjenester som staten kjøper fra Hurtigruten. Gjennomsnittlig verdi per år blir 640 millioner kroner, og beløpet skal prisjusteres årlig.

Selskapet gis anledning til å ta ut skip tilsammen 22 dager per år til festivaler og liknende uten trekk i godtjørelse. Ved dårlig vær råder force majeure, mens det vil gis konvensjonalbot ved mislighold.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2012 og varer ut 2019, med mulighet for staten å forlenge avtalen i et år. Samferdselsdepartementet benyttet seg av retten til å gjennomføre etterfølgende forhandlinger etter at Hurtigruten leverte det eneste tilbudet på ruten.