– Fisket er verken økonomisk, eller økologisk bærekraftig sier Hanna E. Marcussen, talskvinne i Miljøpartiet De Grønne til Nordlys.

Et britisk forskerteam har undersøkt fangstrapporter fra havene rundt Nordsjøen og funnet ut at det antagelig er færre enn 100 torsk igjen i Nordsjøen som har passert 13 år. Torsk kan bli opptil 25 år og blir mer fruktbar med årene. Når gjennomsnittsalderen på fisken synker fører dette til en raskere nedgang i bestanden.

– Det er flere utviklingstrekk som gjør at vi er særlig bekymret for nordsjøtorsken. I tillegg til mange år med overfiske er også klimaendringene og den økende havtemperaturen en tiltakende trussel mot økosystemene i Nordsjøen, sier hun.