I dag starter den årlige Sjøkartkonferansen i regi av Kartverket. I år gjennomføres Sjøkartkonferansen digitalt tirsdag 3. – onsdag 4. november 2020. Over to dager vil 13 eksperter belyse temaene sikre og effektive havner, sjøkart for mindre fartøy og sjøkart i fritidsbåter.

– Med nøyaktige og oppdaterte havnedata bistår vi skip slik at de kan laste mer transport og redusere sitt klimaavtrykk. Og med gode sjøkart kan mindre fartøy fiske tryggere og familier i fritidsbåter få en bedre opplevelse, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i sjøkartmyndighetsavdelingen i Kartverket.

– Digitalisering av havnedata og sjøkart sikrer mer nøyaktig informasjon. Samtidig ser vi i år en stor økning av salg og bruk av fritidsbåter. Derfor er vi spesielt glade for at vi kan samle så mange digitalt til å høre om de siste endringene og mulighetene innenfor sjøkart.

Sjøkartkonferansen er gratis og innholdet vil også tilgjengliggjøres i etterkant. Les mer om konferansen på kartverket.no.

Tema tirsdag kl 10: Sikre og effektive havner

Sikre og effektive havner bidrar til å styrke konkurranseevnen til sjøbaserte transportløsninger. På Sjøkartkonferansen vil Havnedataprosjektet til Kartverket, digitaliseringsprosjektet i samarbeid med Grieg Connect og Oslo Havn, og erfaringer fra Kystverket deles.

Tema onsdag kl 10: Sjøkart for mindre fartøy

Sjøkartet er stadig i endring. Nye grunner oppdages og merkingen langs kysten endres. Et oppdatert sjøkart legger grunnlaget for å gjennomføre en sikker og effektiv seilas. De offisielle sjøkartene oppdateres jevnlig, og brukeren plikter å følge strenge rutiner for å være oppdatert. Sjøfartsdirektoratet, Norges Fiskarlag og Telko AS vil dele sin innsikt i denne sesjonen.

Sjøkartet er et glimrende hjelpemiddel for å tilegne seg lokalkunnskap om områdene du planlegger å ferdes i. Temaer vil være bruk og valg av kartplotter og sjøkart, nyttige nautiske produkter og tjenester m.m.

– Vi håper Sjøkartkonferansen vil være en digital møteplass som vil bidra til mer effektiv og sikker seilas i norske farvann, sier Jønsson i en pressemelding fra Kartverket.