– Moskenes sin beliggenhet bør være godt egnet til en base som skal utvikle beredskap mot oljesøl, sier tidligere stortingsrepresentant og fungerende partileder i Moskenes Ap, Lillian Hansen til Lofotposten.

Ap vil nå ta saken opp i de lokale politiske organer.

– Basen bør først og fremst stå i spissen for utvikling av teknologi mot oljesøl. Moskenes kommune har bygd dypvannskai og industriområde på Reine. Moskenes ligger sentralt i forhold til Vestfjorden, og skipstrafikken. Det ser ut til å gå veien for etablering av Lofotodden nasjonalpark på yttersiden av Moskenesøya. I forhold til miljøaspektet ved en slik base bør en nasjonalpark være interessant, sier den tidligere stortingsrepresentanten til avisen.