Hvordan skal kystkommunene overleve, er det fortsatt liv laga, eller vil vi se mer fraflytting og flere nedlagte fiskebruk? Hvordan vil kysten ble seende ut i framtiden?

Det er tema når Vardø Venstre inviterer til kyst- og fiskeridebatt. Det er ikke lenge til stortingsvalget, og de politiske partiene finsliper nå sine partiprogram.

Flere av de politiske partiene vil se på Råfiskloven og endre den. Noen vil også endre deltakerloven. Leveringsforpliktelser for deler av trålerflåten overholdes ikke, og noen vil fjerne forpliktelsene. Hva med strukturering, er det riktig?

Innledere til møtet er Peter Ørebeck, fra Universitetet i Tromsø og regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet Finnmark

I debatten stiller leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag, Hans Petter Rasmussen fra Fiskarlaget Nord samt til de tidligere nevnte.

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål fra tilhørere.