Fiskeridirektøren skriver i en melding publisert tirsdag formiddag at de har besluttet å innføre fritt fiske for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter sei nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 27.09.21.