Dette er en økning på 21 prosent eller 85 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2012. Eksportert kvantum økte i samme periode med 63 prosent eller 9 000 tonn til totalt 23 000 tonn. I mars ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 209 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på 31 prosent eller 49 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Det ble eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 419 millioner kroner i 1. kvartal. Dette er en nedgang på 11 prosent eller 54 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2012. Eksportert kvantum økte med 17 prosent eller 3144 tonn til totalt 22 000 tonn i samme periode. I mars ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 123 millioner kroner som er en nedgang på 15 prosent eller 21 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.