Selv om landets finansiell situasjon er svær vanskelig, har portugiserne økt saltfiskimporten betraktelig i årets første måneder.

- Men nå er påsken over. Derfor blir det ekstra spennende å se hva som skjer, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

Avgjørende marked

Saltfiskeksporten til Portugal er helt avhengig av at importørene klarer å finansiere kjøpene.

- I de første månedene virker det ikke som om de har hatt problemer. Torsk må de tydeligvis ha, sier Johansen.

Han tar det som et godt tegn - fordi det er avgjørende for hele saltfisknæringen.

Opp 30 prosent

Eksporten av alle saltfiskprodukter kom på totalt 442 millioner kroner i første kvartal. Det er 34 prosent mer enn samme periode i 2010. Målt i volum ble det eksportert 12 953 tonn, som er 1 977 tonn mer enn første kvartal i fjor. Og det er nettopp Portugal som sto for veksten i årets tre første måneder.