Nergård Havfiske er et av landets største trålrederier og et datterselskap i Nergård-konsernet. Selskapet eier fire moderne frysetrålere og har i tillegg et femte skip under bygging. Selskapet var en av partnerne i det nylig avsluttede forskningsprosjektet CRISP (2011-2019), og har lenge vært en viktig pådriver for innovasjon, forbedret fiskekvalitet og økt bærekraft i egen næring.

-Med sterke felles interesser rettet mot kvalitet, bærekraft og økt lønnsomhet, falt det seg naturlig for STØ å gå i dialog med Nergård Havfiske tidligere i år, sier Flø. Utviklingsprosjektet TRAWL 2.0 tar på mange måter opp stafettpinnen etter CRISP-prosjektet, og lanserer konkrete løsningsforslag på en rekke sentrale problemstillinger som fortsatt står ubesvart, fortsetter Flø. Innsatsen som Nergård har lagt ned i flere forskningsprosjekter har overbevist oss om at selskapet er riktig partner å ha med på laget, når vi skal realisere TRAWL 2.0, sier Flø i en pressemelding.

Daglig leder Arne O. Flø i STØ Technology AS

Samarbeidet

STØ står i en intensiv utviklingsperiode på 16-18 måneder hvor basisteknologien i den autonome undervannsfarkosten «Humla» skal utvikles i forkant av et pilotprosjekt i fullskala mot slutten av 2020. Samarbeidet mellom STØ og Nergård Havfiske, består av to sentrale deler. Den første går ut på å finne en fullgod løsning for fysisk integrasjon, mellom TRAWL 2.0-systemet og en konkret Nergård-tråler. -Dette omfatter en plan for dokking, pumping, mellomlagring, interntransport, samt mobilisering og demobilisering av utstyret, sier Flø.

Bruken av AUVen «Humla» som verktøy for henting av fisk, vil endre noe på trålmetodikken i forhold til i dag. Del to av samarbeidet går derfor ut på å engasjere mannskapet om bord på det fremtidige pilotfartøyet i en konstruktiv dialog om justering av trålmetodikken når driftsmønsteret endrer seg. -Dette er ikke mer komplisert enn at vi må snakke med de som best vet hvor skoen trykker, sier Flø. -Et siste overordnet mål er at organisasjonene skal lære hverandre bedre å kjenne gjennom prosessen, og legge grunnlaget for et godt pilotprosjekt og et tett samarbeid i mange år fremover, fortsetter Flø.

Den autonome undervannsfarkosten "Humla" kobler seg til en dockingstasjon oppe ved tråleren for å levere en batch med fisk hentet fra trålen.

Nytt fartøy og nye planer for Nergård

Nergård Havfiske står i en spennende brytningstid, med første nybygg på mange år. Det 80 meter lange skipet er av Vard-design og skal utrustes hos Vard i Brattvåg. Skipet rommer en rekke nyvinninger som f.eks. en mer energieffektiv fremdriftsløsning, vannfylt mottak for fisken, og mer automatisert produksjon for å heve kvaliteten på fisken. -Vi er alltid på utkikk etter ting vi kan bli bedre på innenfor bl.a. fiskekvalitet, bærekraft og HSM, noe som viser igjen på nybygget, sier Tommy Torvanger, konsernsjef i Nergård. -I samme kategori finner vi TRAWL 2.0-prosjektet til STØ som vi nå ønsker å utrede nærmere mht. en fremtidig bruk om bord på et av våre fartøyer, fortsetter Torvanger. -I CRISP-prosjektet jobbet vi blant annet med å heve kvaliteten på fisken ved å pumpe den om bord, men selv om resultatene var lovende var løsningen for upraktisk og ineffektiv for kommersielt fiske. STØ sitt konsept tar mål av seg å ivareta både fiskevelferd, effektivitet, HMS og bærekraft, og derfor vurderer vi prosjektet som spesielt spennende, avslutter Tommy Torvanger, konsernsjef i Nergård-gruppen.

Undervannsfarkosten "Humla" idet den er i ferd med å laste opp en batch med fisk bakerst på trålen.

Stigende interesse for TRAWL 2.0 i utlandet

Prosjektet merker nå en betydelig interesse fra utlandet. New Zealand har streng regulering mht. miljø og bærekraft innen fiskeri. Nylig opprettet landets to ledende sjømataktører kontakt med STØ for å få mer kunnskap om TRAWL 2.0. Partene sitter hver for seg på spennende teknologi som kan utfylle hverandre på en veldig god måte, og målet er nå et tett samarbeid fremover. -Fokuset på bærekraftig fiskeri er på fremmarsj globalt og er en driver for utvikling av ny fiskeriteknologi, sier Flø. Vi har derfor etablert kontakt med viktige aktører og premissleverandører i både Russland, Spania, USA og på New Zealand, med et mål om å komme tidlig inn på markedet der, avslutter Arne O. Flø, daglig leder i STØ Technology.