- Hong Kong, Kina er allerede en svært åpen økonomi med gode vilkår for norske eksportører og investorer. Avtalen er viktig fordi den sikrer forutsigbarhet og ikke-diskriminerende rammebetingelser i et viktig marked. Vi har nå et solid grunnlag for langsiktig og seriøs norsk satsing i Hong Kong, Kina, sier statssekretær Rikke Lind i Næringsdepartementet.

Vekstmarked

Samhandelen mellom Norge og Hong Kong, Kina er i vekst, og beløp seg i 2010 til 3 milliarder kroner. Av vår vareeksport på 1,6 milliarder kroner, sto fisk og sjømat for nesten halvparten. Handel med tjenester er også betydelig, ikke minst innenfor den maritime klyngen, og flere norske virksomheter er etablert i Hong Kong, Kina.

Viktig base

- Jeg er veldig glad for at vi har undertegnet frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Hong Kong, Kina her i Liechtenstein i dag. Hong Kong, Kina er et regionalt handelssentrum og en viktig base for norske virksomheter for å betjene markeder i hele Sørøst-Asia, sier statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Rikke Lind til departementets nettsider.

Avtalen ble undertegnet av Hong Kong, Kinas fungerende sekretær for handel og økonomisk utvikling Gregory So Kam-leung og av Aurelia Frick (Liechtenstein),

Össur Skarphéðinsson (Island), Johann Schneider-Ammann (Sveits) og Rikke Lind.

Forhandlingene mellom EFTA og Hong Kong, Kina startet i januar 2010 og ble avsluttet etter i overkant av et år med forhandlinger. Frihandelsavtalen omfatter blant annet handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, tvisteløsning og bærekraftig utvikling.

Flere avtaler i vente

Dette er første gang EFTA har forhandlet frem et resultat på bærekraftig utvikling med utgangspunkt i EFTAs felles posisjon, som ble vedtatt på EFTAs ministermøte i juni 2010. Avtalen inneholder et kapittel med bestemmelser om handel og miljø samt en sideavtale om handel og arbeidstakerrettigheter.

EFTAs ministre diskuterte også prioriteringer videre og status for pågående forhandlinger. EFTA-ministrene la vekt på å videreutvikle nettverket av frihandelsavtaler i Asia og besluttet å innlede forhandlinger med Vietnam og Malaysia så snart som mulig.

EFTA forhandler for tiden om frihandelsavtaler med en rekke viktige markeder som Russland, India og Indonesia.