Råfisklagets omsetning i uke 15 nådde 316,7 mill kroner (foreløpig tall), melder laget på sine nettsider.

Herav kom 266,8 mill kroner etter landinger fra norske båter (160,5 ferskt råstoff/106,4 fryst), og 49,8 mill kroner fra utenlandske båter.

Fra sistnevnte var det 8 russiske trålere som leverte 3.100 tonn torsk til verdi 40,1 mill kroner, 340 tonn sei og 250 tonn hyse. En rekebåt registrert i Litauen med 170 tonn reke/5,6 mill kroner inngikk også i de utenlandske leveransene i uke 15.

Ukeomsetninga var ned fra uka før, da totalen nådde 381,5 mill kroner. Da kom 112,2 mill kroner etter landinger fra 13 russiske og 2 grønlandske båter, mens de norske landingene på totalt 269,3 mill kroner var fordelt med 212,2 mill kroner på fersk og 57,1 mill kroner på fryst råstoff.

Uke 15 i fjor, som var påskeuka, ga ei totalomsetning på 218,7 mill kroner. Herav 70,8 mill kroner for utenlandske båter, og 147,8 mill kroner kom etter leveranser fra norske båter (115,9 fersk/32,0 fryst).

Råfisklagets totalomsetning så langt i år har passert 5,5 milliard kroner, som er 400 mill kroner mer enn til samme tid i fjor. Det er økt verdi både for norske og utenlandske landinger