Etter 13 døgn med åpent fiske i vernesonen, har Fiskeridirektoratet bestemt at eventyret er over for i år, og lukker sonen i kveld klokken 24.00.

Skreien forlater boksen

3. april i år var konsentrasjonen av skrei så stor i «Henningsværboksen» at Fiskeridirektoratet åpnet for fiske. Nå stenges boksen.

-Prøver av torsken indikerer nå at andelen skrei i «Henningsværboksen» synker, og de siste analyseresultatene viser en skreiandel på under 50 prosent. Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å stenge området for fiske igjen med virkning fra mandag 18. april kl 24.00. Fiskeforbudet vil som tidligere ikke gjelde fiske med stang eller håndsnøre, heter det fra Fiskeridirektoratet.