Maksimal lasteromsstørrelse er dermed ikke den viktigste faktoren for størrelsen på store kystbåter.

Samtidig betyr det at dagens tall på 500 bruttotonn ikke lengre blir det hellige tallet for båtene i stor kyst. Båtens totale volum måles i bruttotonn, og i den sammenhengen utgjør tallet 500 grensen for hvor stor båt en fiskeskipper med sertfikatet «fiskeskipper klasse B» har lov til å føre. Men nå står den grensen for fall. Sjøfartsdirektoratet har foreslått å slå sammen sertifikatgrensene A og B, og innføre en overgangsordning for skippere som i dag har sertifikat B. Konsekvensen blir at man istedenfor halvannet års skolegang, nå kan ta steget over 500-tonnsgrensa med et kurs på noen få måneder.

Les hele saken i dagens papirutgave av Kyst og Fjord her: https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=kystogfjord