Etter at det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tidligere i høst trakk tilbake kvoterådet på sild skapte dette en vanskelig situasjon for kyststatene.

- Det har vært krevende forhandlinger og jeg er svært fornøyd med at partene klarte å bli enige om totaluttaket for neste år, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Totalkvoten er satt til 435 000 tonn. På grunnlag av videre vitenskapleg arbeid i ICES, vil partane til neste år arbeide for å få på plass en ny forvaltningsplan for silda. Det totale kvantumet er sterkt redusert etter forskningsskandalen tidligere i høst, der en regnefeil fra havforskerne gjorde at ICES besluttet å trekke sin opprinnelige anbefaling om å videreføre kvotene på dagens nivå.

Isteden kom de med en anbefaling som nå gjør at det totale uttaket er på høyde med det Norge alene fisker i år: 432.870 tonn. Hvis normal fordelingsnøkkel legges til grunn vil Norges andel i 2018 bli drøyt 250.000 tonn. Men denne fordelingen er man ifølge Sandberg ennå ikke enige om.

Det er også inngått avtale mellom Noreg, EU, Færøyene og Island om forvaltningen av kolmule for 2018. Avtalen innebærer at partane er enige om en totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn i tråd med tilrådningen fra havforskerne.

- Partene er fremdeles ikke enige om andelsfordelingen verken på norsk vårgytende sild eller kolmule. Dette er beklagelig, men vi vil fortsette arbeidet med å komme frem til en fordeling som alle parter kan leve med.

- I denne situasjonen er jeg tilfreds med at Norge og EU har inngått en bilateral avtale om fiske i hverandres soner som sikrer Norge en anledning til å fiske 227.975 tonn kolmule i EU-sona. Dette kommer i tillegg til det som er avtalt i den vanlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU. Som motytelse får EU anledning til å fiske 25.487 tonn norsk vårgytande sild i norske farvann. Nå som forhandlingene er avsluttet vil vi starte arbeidet med de norske reguleringene og kvotene for 2018, og de blir fastsatt på normal måte før jul, avslutter Sandberg.